Gửi câu hỏi của bạn cho chúng tôi

Nhóm chuyên gia thông tin của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ riêng. Chúng tôi luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, dù bạn là người đang chịu chấn thương hay là người liên lạc thay cho người khác.

Câu hỏi và thông tin cá nhân của bạn

* Nhận định nào sau đây mô tả đúng nhất về bản thân bạn?
 
 
 
 
 
Nếu bạn không phải là người mắc bệnh tê liệt, nhận định nào sau đây mô tả đúng nhất về bản thân bạn?
 
 
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
Người bệnh tê liệt đã từng hoặc hiện có đang phục vụ trong Lực Lượng Vũ Trang (quân đội Hoa Kỳ) không?
 
 
 
Lực Lượng Quân Đội nào mà người bị tê liệt đã tham gia?
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin dưới đây không bắt buộc. Chúng sẽ giúp chúng tôi xác định câu hỏi của bạn và chuyển bạn tới chuyên gia thông tin phù hợp của Quỹ Reeve.

Thông tin về bệnh tê liệt

Bệnh tê liệt bắt đầu từ khi nào?
 
 
 
 
Nguyên nhân gây bệnh tê liệt?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên nhân chấn thương tủy sống:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu bạn bị chấn thương do bạo lực, vui lòng chọn tất cả các phương án phù hợp:
 
 
 
 
 
Nếu hành vi bạo lực thuộc một trong các hạng mục này, vui lòng chọn tất cả các hạng mục phù hợp:
 
 
 
 
 
 
 
Vị trí và mức độ tổn thương tủy sống:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loại bệnh tê liệt:
 
 
 
 
 
Có cần dùng máy thở nhân tạo không?
 
 
 

Thông Tin Cá Nhân

Điện thoại liên hệ với người bị tê liệt
Người bị bệnh tê liệt bao nhiêu tuổi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới tính của người bị bệnh tê liệt là gì?
 
 
 
 
 
 
 
Tình trạng hôn nhân của người bệnh bại liệt:
 
 
 
 
Người bệnh bại liệt có là người thuộc chủng tộc nói tiếng Tây Ban Nha, Latinh, hoặc gốc Tây Ban Nha không?
 
 
 
Người bệnh bại liệt thuộc chủng tộc nào?
 
 
 
 
 
 
 
Người bị tê liệt quan tâm thông tin đăng ký với Cục Cựu Chiến Binh không?
 
 
 
Người bệnh bại liệt có bảo hiểm loại nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
Bạn có quan tâm đến tư vấn từ người đồng cảnh ngộ không?
 
 
Bạn có muốn nhận email bản tin và các cập nhật Reeve khác của chúng tôi không?